"We kwamen bij Femke met de vraag ons te ondersteunen bij het omgaan – als ouders- met onze volwassen wordende kinderen die beiden een stoornis in het autisme spectrum hebben. We zijn ontzettend blij met de kundige, empathische manier waarop Femke ons begeleid heeft. Het traject was serieus, maar werd nooit zwaar. Femke voert echt een gesprek, maakt verbinding op een manier die ieder past en ze brengt de nodige dosis lucht en humor in waardoor een gevoel van perspectief ontstaat!" 

Simone en Kamiel

"Femke heeft ons als gezinscoaches bij de gemeente, geholpen inzicht te krijgen in (verstorende) patronen onderling en in het gezin, in relatie tot onze kinderen. Ook gaf ze ons advies hoe we de relatie met onze kinderen in deze nieuwe fase kunnen vormgeven. EFT heeft ons meer onderling begrip en een diepere relatie gebracht. En we weten nu beter hoe we onze kinderen kunnen begeleiden op een manier die past bij hun leeftijd. Er is meer rust en we ons lerend vermogen is groter geworden waardoor we ook in nieuwe situaties beter kunnen handelen."

"Femke heeft het jeugdteam van de gemeente Soest een jaar lang ondersteund in het systemisch begeleiden van gezinnen. Zij deed dit door voordoen en ons te ondersteunen in de aanpak door middel van voor- en nabespreken. Ik heb hierin heel veel geleerd van Femke. Femke gebruikt hiervoor een concreet model/schema vanuit de EFT benadering. Dit model is handzaam voor ons als hulpverleners en ook duidelijk voor de betrokken ouders.

Femke weet een veilig klimaat te creëren, waardoor het haar lukt om ouders bij hun gevoel(weggestopte) gevoelens te laten komen die hun gedrag aansturen.

Dor de verschillende klachten/problemen te herleiden tot een gezinsprobleem wordt het werkbaar. Ouders worden hierbij ontschuldigd omdat er gekeken wordt naar onderlinge patronen die zich hebben ontwikkeld (onder invloed van stressoren in heden en verleden).

Ouders formuleren zelf het doel en op welke wijze ze dit doel kunnen bereiken, wat leidt tot subdoelen. De betrokken gezinnen die haar hebben meegemaakt zijn net zo enthousiast als ik over de benadering van Femke. Zij weet bij gezinnen met ingewikkelde (multi)problematiek in korte tijd resultaat te bereiken met haar aanpak."

Jeanette D

Gezinscoach Jeugdteam gemeente Soest

"Als gezinscoach van het Jeugdteam Soest heb ik Femke Boomsma-Vestre zeer gewaardeerd als sparringpartner systeemgericht werken binnen mijn caseload.

Versterkend en ook reflecterend op mijn gedrag op een manier die door mij als veilig werd ervaren. Hierdoor kon onze samenwerking zich ook ontwikkelen, waarbij wij elkaar uitdaagden in systeemdenken/handelen.

In het jaar dat Femke ons team heeft ondersteund heeft ze naast mij, uiteraard ook mijn collega’s versterkt in onze kennis om meer systeemgericht te kijken naar de gezinnen waar wij binnen het vrijwillig kader mee samen werken. Om zodoende meer met de oorzaak van gezinsproblematiek te gaan werken dan met het aangemelde probleem.

Natasja K

Gezinscoach Jeugdteam gemeente Soest

" Ik heb Femke ervaren als een zeer professionele, deskundige systeemtherapeut. Zo’n therapeut waarvan je denkt: waren er maar wat meer therapeuten met die kwaliteit. Femke maakt contact met de mens achter het probleem en schept een sfeer waarin een client zich veilig en gezien voelt. Daarnaast gaat zij op een hele transparante en doelgerichte manier aan het werk, zodat de client begrijpt wat er gebeurt. Zij schept een helder kader waarin een client inzicht en bewustwording krijgt op eigen pijnpunten, patronen en mogelijkheden tot verandering en leren. Daarin stemt zij heel precies af op hoe de boodschap bij een client aankomt en wat er intern bij de client gebeurt, om hier zorgvuldig op te reageren.

Daarnaast is ze een prettige collega met een positieve instelling en veel enthousiasme voor het vak." 

Margo B

Jeugdteam gemeente Soest