Training voor ouders met pubers

Het is soms niet makkelijk om te merken dat je lieve kleine dochter of zoon ineens verdwenen lijkt en er een norse, eigenwijze puber voor in de plaats is gekomen. Ineens wil je kind zijn eigen weg gaan, maar tegelijkertijd heeft hij of zij jou nog hard nodig. Dit kan gevoelens van machteloosheid bij ouders oproepen. Gelukkig zijn er tools beschikbaar om een nieuwe balans te vinden met je opgroeiende kind.

Pubertijd

Puberteit is een cruciale fase in het leven van een kind. Het is een periode van enorme veranderingen, zowel lichamelijk als emotioneel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er soms spanningen en conflicten ontstaan tussen ouders en pubers. Verschillende types problematiek kunnen zich voordoen:

  1. Communicatieproblemen: Pubers kunnen moeite hebben om hun gevoelens en gedachten te uiten. Ze kunnen zich terugtrekken, weinig antwoord geven en  prikkelbaar / boos reageren. Dit gebrek aan communicatie kan leiden tot misverstanden en frustraties bij zowel ouders als pubers.

  2. Autonomie en onafhankelijkheid: Pubers streven naar meer vrijheid en autonomie. Ze willen hun eigen beslissingen nemen en hun eigen identiteit ontdekken. Dit kan resulteren in conflicten met ouders, die soms moeite hebben met het loslaten van de controle en het accepteren van de groeiende onafhankelijkheid van hun kind.

  3. Grenzen en regels: Pubers testen vaak de grenzen en regels die door ouders zijn gesteld. Ze willen experimenteren en hun eigen keuzes maken, wat kan botsen met de waarden en normen van hun ouders. Dit kan leiden tot conflicten en machtsstrijd binnen het gezin.

  4. Emotionele ups en downs: Puberteit gaat vaak gepaard met sterke emotionele schommelingen. Pubers kunnen zich onzeker, angstig of geïrriteerd voelen zonder duidelijke aanleiding. Dit kan ouders verwarren en hen laten twijfelen aan hun vermogen om hun puber te begrijpen en te ondersteunen.

Houd me vast, laat me los

Om ouders te helpen bij het omgaan met deze uitdagingen en de band met hun pubers te versterken, is er de speciale training genaamd 'Houd me Vast, Laat me Los'. Deze training biedt een scala aan oefeningen, uitleg en professioneel begeleide gesprekken die leiden tot meer onderling begrip en hechtere relaties.

De 'Houd me Vast, Laat me Los' training is toegankelijk voor ouders met kinderen tussen de 13 en 19 jaar. Het programma bestaat uit 4 avondsessies met de (groep van) ouders, 1 online gesprek met de puber alleen, 1 gesprek met alleen de ouders en een gezamenlijk gesprek met ouders en puber.

Ben je een alleenstaande ouder? Neem dan een andere volwassene mee die betrokken is bij de opvoeding (bv. grootouder).