Wat is EFT?

Welkom bij FB Emotionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie - dé therapie die specifiek gericht is op het verbeteren van de emotionele verbinding tussen partners. EFT relatietherapie gaat ervan uit dat het patroon dat zich tussen jullie ontwikkelt, de 'client' is. Dit patroon is vaak een samenspel van jullie handelingen, gedachten en emoties. Het leren herkennen en begrijpen van dit patroon vormt de eerste stap op weg naar meer rust en harmonie in jullie relatie. En het mooie is dat dit proces niet lang hoeft te duren. De meeste stellen hebben slechts acht EFT relatietherapie sessies nodig om deze vaardigheden te leren, elkaars onderliggende angsten en behoeftes te begrijpen en daarmee  de destructieve patronen bij te sturen.

Emotionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie is een wetenschappelijk onderbouwde methode die zijn effectiviteit heeft bewezen. Deze benadering richt zich specifiek op de emotionele beleving van beide partners. Emoties vormen namelijk de drijvende kracht achter ons gedrag. Vaak ligt angst voor verlies ten grondslag aan ons gedrag, bijvoorbeeld de angst om de ander te verliezen of de angst om onze autonomie kwijt te raken. Ironisch genoeg kunnen onze reacties juist het tegenovergestelde bereiken van wat we eigenlijk nodig hebben. Uit mijn ervaring blijkt dat veel stellen uiteindelijk ontdekken dat ze eigenlijk hetzelfde willen, en het verbaast hen vaak dat dit zo is. Het probleem is echter dat deze gezamenlijke behoefte wordt overschaduwd door reacties van angst en boosheid, met alle gevolgen van dien. Daarom kan EFT relatietherapie buitengewoon behulpzaam zijn om samen te vertragen en te onderzoeken wat er werkelijk gaande is.

EFT relatietherapie proces

Het EFT relatietherapie proces omvat verschillende gesprekken die gestructureerd zijn om jullie te begeleiden naar een gezonde en veilige verbinding. Hier is een overzicht van de opbouw van de EFT relatietherapie gesprekken:

Gesprek 1: Tijdens dit eerste EFT relatietherapie gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken jullie doelen voor de komende sessies en onderzoeken welk patroon zich herhaaldelijk voordoet tussen jullie.

Gesprek 2: In dit EFT relatietherapie gesprek gaan we dieper in op de emoties die ten grondslag liggen aan jullie patronen. We zetten de eerste stap om dit destructieve patroon te doorbreken.

Gesprek 3 tot en met 7: Deze EFT relatietherapie sessies gebruiken we om te oefenen met het bijsturen van het niet-helpende patroon. Er zit meer tijd tussen deze gesprekken, zodat jullie de ruimte hebben om thuis met de geleerde technieken te oefenen.

Gesprek 8: Tijdens dit laatste gesprek evalueren we hoever jullie zijn gekomen in het bereiken van het EFT relatietherapie doel dat jullie aan het begin van het traject gesteld hebben. 

Liefde is een werkwoord

Liefde blijft een werkwoord en jullie zullen soms voelen dat je weer even in wat zwaarder weer terecht bent gekomen met jullie relatie. De meeste stellen komen een keer in de zoveel tijd terug voor een EFT relatietherapie gesprek en kunnen dan weer verder. De basis voor een liefdevolle verbinding hebben jullie in die 8 EFT gesprekken gelegd. Het is helemaal ok om af en toe terug te komen voor een 'boost EFT gesprek'. 

Bel voor een afspraak:

06-80105393